Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตกปลาธรรมชาติ

ตกปลาธรรมชาติตกปลาหน้าดิน

สำหรับ ลูกค้าที่พักแพริมน้ำ1,2,3 สามารถตกปลาหน้าดิน ได้ทั้งวัน โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ มีปลาที่รอท้าทายคุณ อยู่หน้าแพ มีหลายชนิด เช่น ปลาตะเพียนขาว, ปลากะมัง, ปลานิล, ปลาแรด, ปลากด, ปลาคัง, ปลากะทิง, ปลากระสูบ, ปลาหมอตะกรับ...เตรียมสูตรตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติมาให้ดี ตัวใต้น้ำมันรอคุณอยู่

ตกปลาตามลำน้ำแควใหญ่

ลักษณะ เป็นแพขนาดเล็ก รับได้ 8 ท่าน ล่องไปตามลำน้ำ แควใหญ่ เรามีหมายเด็ดๆ เก็บไว้สำหรับท่าน และสมาชิกโดยเฉพาะ 

ประเภทปลา ช่วงเช้า-เย็น ปลากะมัง,ตะเพียนขาว, ปลานิล, ปลาแรด, ปลากระสูบ, ปลาชะโด, ปลาช่อน, ปลาหมอตะกรับ
ช่วงกลางคืน ปลากดเหลือง, ปลาคัง,ปลากะทิง,ปลาสลาด

ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าเฉพาะแพเล็ก พาตกปลา พร้อม น้ำมัน และพนักงานขับ 1 คน

- ช่วงเวลา 6.00-12.00 น. ราคาเหมาจ่าย    600 บาท รับได้ 8 ท่าน
- ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ราคาเหมาจ่าย  600 บาท รับได้ 8 ท่าน
- ช่วงเวลา 15.00-22.00 น. ราคาเหมาจ่าย 1,200 บาท รับได้ 8 ท่าน


สำหรับ ลูกค้าของ ทิพรัตน์ แควใหญ่ รีสอร์ท ไม่ว่าท่านจะพัก บ้านแควใหญ่ ,บ้านแควน้อย, บ้านริมแคว, บ้านทาร์ซาน , หรือพักแพริมน้ำ 1,2,3 ก็สามารถใช้กิจกรรมนี้ได้

ปลากดตัวใหญ่ปลาเขื่อนของแท้


ล่องแพแม่น้ำแคว