Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สำรองห้องพัก

เลือกห้องพักได้แล้ว ท่านจะต้อง โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50 % เพื่อเป็นการยืนยันผ่านธนาคาร  ดังนี้


1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยตลาดผาสุก กาญจนบุรี

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 960-0-08134-4

ชื่อบัญชี  นางณัฏฐภัสสร ยืนยงค์

2. ธนาคารกรุงเทพ  สาขากาญจนบุรี

บัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่ 327- 4 - 33165 - 5

ชื่อบัญชี เดอะ ฮับ เอราวัณ รีสอร์ท


หลังจากนั้น ให้ท่าน Fax. สลิปใบโอนเงิน กลับมาที่

Fax. 034 – 574 057 หรือ สแกนสลิปใบโอนเงิน แล้วส่ง

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Fax.034-574057

 

คุณนัน Tel 084-599-4591 ID LIND : Hub Erawan Resort

คุณตุ่ม Tel 082-592-6946 ID LIND : Tum Thehub

คุณจุ๋ม Tel 093-416-5494 ID LIND : JumThehub


กรณีคืนห้องพักหรือแพ็คเกจ : เมื่อท่านได้วางมัดจำมาแล้ว

1.แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน คืนเงินมัดจำ 100 %

2.แจ้งยกเลิกล่วงหน้า  15 วัน คืนเงินมัดจำ  50 %

3.แจ้งยกเลิกล่วงหน้า    7 วัน คืนเงินมัดจำ    0 %

- ก่อนวันเข้าพัก 7 วัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ ถ้าไม่เข้าพักถือว่าสละสิทธิ์การใช้ บริการ

- แจ้งยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้า 30 วัน ( คืน 50 % จากยอดมัดจำ )

- แจ้งยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้า 15 วัน ( คืน 15 % จากยอดมัดจำ )


อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน กรุณา...ระบุชื่อผู้จอง เบอร์แฟ็กซ์ เบอร์โทรกลับ จำนวนห้องพัก และวันเข้าใช้บริการด้วย.....นะค่ะ เมื่อทางรีสอร์ทได้รับสลิปใบโอนเงินแล้ว จะรีบส่ง ใบจองห้องพัก(Vocher ) พร้อมรายละเอียด โดยการ Fax. หรือ E-Mail กลับไปให้ท่านโดยเร็ว....เลยค่ะ***************************************************************

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017